CV, søknad og intervju

Tips og støtte til å skrive jobbsøknad og CV.

Lage en god CV

CV er et dokument som skal gi en beskrivelse av deg og hva du kan og tidligere erfaring og utdanning. Vi anbefaler 4-5 korte setninger om din utdanning og erfaring og hvem du er. Disse nøkkelkvalifikasjonene er det viktig å jobbe litt med hver gang du skal sende den fra deg, da innholdet bør spisses mest mulig inn mot den aktuelle jobben. Les mer om hvordan du skriver CV på karrierestart.noDu finner også informasjon om hvordan du skriver en god CV på arbeidsplassen.no

Jobbsøknad 

Søknaden kan sees på som et salgsbrev, der hovedformålet er at du skal selge deg inn til et intervju. I salgsbrevet er det sentralt å få fram motivasjonen til hvorfor du søker på stillingen, i tillegg til hva du kan bidra med slik du ser det. Unngå å repetere det som står i CV, men hvis du vil legge vekt på noe knyttet til utdanning eller arbeidserfaring, kan du henvise til den.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver jobbsøknad:

Intervju

I et intervju skal du få vise hvem du er og samtidig bli kjent med bedriften. Et spørsmål du er sikret å få i en eller annen form, er om du kan presentere deg, eller si litt om hvorfor du har søkt. Et godt tips til deg som skal på intervju, er å øve deg på å fortelle «historien din». Hvem du er, utdanning/erfaring og kanskje også si noen om hva som motiverer deg og er viktig for deg (sterke sider, verdier m.m.) i forhold til den aktuelle stillingen.

Les mer om vanlige jobbintervjuspørsmål på unginfo.no