Utdanning

Vi har samlet nyttige lenker for deg som vil vite mer om utdanning.

Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne retter seg mot deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Opplæringen retter seg også mot deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

 Folkehøyskoler og Fagskoler

Høyskoler og universitet

Etter- og videreutdanning 

Du vil kanskje bygge videre på den utdanningen du allerede har, oppdatere deg innenfor ditt fagfelt, eller omskolere deg.

Artikkelliste