Ansatte på T-35 kontrakt

Som spesialist ansatt på T-35 kontrakt, vil du få prioritet hos oss hva angår karriereveiledning og hjelp til ulike sivile utdanninger.

Spesialister ansatt på T-35 kontrakter i Forsvaret er i en spesiell situasjon: Ved fylte 35 år er tiden i Forsvaret over, og man er avhengig av en 2. karriere. Dette kan være en stor utfordring for mange – dersom man ikke har tenkt gjennom – og kvalifisert seg for en sivil jobb. Denne litt usikre framtida må gjøres forutsigbar – og forberedes.

Gjennom en veiledningstime hos oss kan vi sammen lage en plan for hvordan du kan forberede fremtida gjennom sivil utdanning mens du står i jobb i Forsvaret.

Spesialister på T-35-kontrakter kan søke sine respektive tjenestemannsorganisasjoner om stipend/tilskudd til utdanning i kontraktstiden.

Den nye bonusordninga åpner nå også for at du som ansatt på T-35 kontrakt kan ta ut studiepermisjon m/lønn på ulike tidspunkt i kontraktstiden.

Les mer om dette:

Ny bonusordning hvor ansatte kan ta ut studiepermisjon

 

 

Som spesialist i Forsvaret oppnår du ulike nivåer i kategorien Other Ranks (OR). Nivåene er fra OR2 - OR9. Det er ulike distinksjoner for de ulike nivåene og for de ulike våpengrenene. FMS