For deg som er i førstegangstjenesten

I førstegangstjenesten har du høy prioritet for å få  karriereveiledning hos oss

Soldater inne til førstegangstjeneste er aldersmessig vanligvis ved en viktig overgang i livet: En er ferdig med videregående skole – og spørsmålet er: Hvor går veien videre?

Kanskje har du flytta langt hjemmefra for første gang, og er borte fra familiens tette oppfølging på de viktige veivalgene? Det kan være vanskelig nok.

Men fortvil ikke. Om du tjenestegjør her Nord – fra Nordre Nordland (Evenes) til og med Troms- og Finnmark fylke, kan du få nødvendig hjelp hos oss. Vi kan være din gode og nøytrale samtalepartner og hjelpe deg til å gjøre gode valg om videre utdanning og/eller jobb.

Uansett hvor du kommer fra i landet, men tjenestegjør her Nord – kan du få gratis karriereveiledning hos oss.

Som soldat i førstegangstjeneste nyter du også godt av Forsvarets stipendordning som dekker utgifter med inntil 80% og maks 20.000kr i forbindelse med utdanning du tar mens du er inne til tjeneste.

Les mer om stipendordninga:

Stipendordning til utdanning

 

 

I førstegangstjenesten er det stor aktivitet og høyt tempo. Ta deg også tid til å reflektere over fremtida... FMS