Øvrige ansatte og medflyttere

Øvrige ansatte og medflyttere til personell ansatt i Forsvaret i Nord, kan også be om gratis karriereveiledning gjennom Karriere Troms- og Finnmark – dersom behovet er tilstede og det finnes ledig kapasitet i karrieresenteret.

 

 

Mange sivile stillinger befinner seg i Forvarets kjøkkener. FMS