Veteraner

Alt sivilt og militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og som har behov for det,  – kan få tilbud om profesjonell karriereveiledning hos oss – uavhengig om de stadig er tjenestegjørende eller har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret.