Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er for deg som ønsker å ta gode og velinformerte valg når det gjelder utdanning, opplæring, og arbeid. 

Gjennom karriereveiledning hjelper vi deg å se dine muligheter der du er i livet. 

Målet er at du skal bli bedre kjent med dine egenskaper, styrker, interesser, og kompetanse slik at du kan ta gode valg for din framtid.

Hvordan foregår veiledningen?

Du kan få veiledning gjennom fysisk møte, video, e-post eller telefon. I våre veiledere møter du en en nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt. 

Vi tilbyr i utgangspunktet opptil tre samtaler, men om det er behov for det, kan det bli flere samtaler, og/eller oppfølging via e-post og telefon.

Vi kan også bruke ulike kartleggingsverktøy til å gå dypere i din prosess dersom du ønsker det. 

Fokus på deg

I Karrieresamtalen har vi fokus på din historie og dine forutsetninger, mål og interesser. Vi utforsker dine ønsker og muligheter innenfor de rammene som du har.

Du trenger ikke å forberede noe til timen, men det kan være greit å ha tenkte gjennom hva du ønsker å få ut av karriereveiledningen.