Hva forventer vi av deg?

Disse punktene kan være viktig å tenke over før veiledningssamtalen.

Vi forventer at du:

 • Er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • Er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
 • Ønsker å undersøke forskjellige muligheter
 • Er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • Gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • Kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • Sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
 • Fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker over disse spørsmålene:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?