Om oss

Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til muligheter, valg, utdanning og arbeid.

Alle voksne i Troms og Finnmark fylke kan benytte våre tilbud.

Vi er Troms og Finnmark sitt offentlige karrieresenter og er en del av det nasjonale karriereveiledningstilbudet til befolkningen i Norge. Vi har fire kontorsteder spredt utover fylket som alle tilbyr gratis karriereveiledning.

Karriereveiledning

Karriereveiledning fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet.

  • Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
  • Ønsker du å endre din jobbsituasjon?
  • Er du usikker på hvilke muligheter du har?
  • Lurer du på hva du passer til?

En samtale som skal  altså bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter.

Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og/eller utdanningsvalg, og kan være en nyttig sparringspartner i den prosessen.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer.

kontaktinformasjonen til Karriere Troms og Finnmark