Hva kan vi tilby?

Gruppeveiledning, kurs, foredrag

I tillegg til å tilby individuell veiledning, er Karriere Troms og Finnmark et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i ulike fagsystem som driver med karriererettet arbeid, målet er utdanning og eller yrkesvalg. Eksempler på faggrupper vi kan ha samarbeid om kompetanseheving for er: Nav veiledere, voksenopplæringens veileder og lærere, opplæringskontorenes veileder, lærere i grunn og videregående skole, flyktningkonsulent/programrådgivere ansatt i flyktningetjenesten og øvrige som jobber innenfor fagfeltet med fokus på yrkes- og utdanningsområdet.Vi har bred erfaring og kompetanse innen bruk av ulike metoder og verktøy i karriereveiledning, samt utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon.

Vi kan tilby kurs, opplæring, gruppeveiledning, informasjonsmøter og kollegaveiledning.

Vi bidrar også på konferanser og holder gjerne innlegg på fagmøter og andre arene innenfor karrierefeltet.

Vi benytter egen utviklede verktøy i tillegg til at vi er nært knyttet opp til Kompetanse Norge nasjonalt hvor vi samarbeider med ulike aktører i faget Karriere i bla. prosjekt på utvikling av karriervektøy.